Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Условия за членство в Клуб Пионер

 

1. За да участвате в програмата „Клуб Пионер", трябва да сте член на „Клуб Пионер", поради което се изисква попълването на формуляр за кандидатстване и приемането на настоящите правила и условия.

2. Формулярите за членуване в „Клуб Пионер" и за получаване на точки могат да бъдат изпратени по пощата, да бъдат намерени онлайн (кликнете тук (PDF 886 KB), или получени от нашите промотъри. ДюПон Пионер България (Pioneer) не носи отговорност за неправилно попълнени или неправилно изпратени формуляри.

3. Членовете на „Клуб Пионер" могат да научат своя брой точки като позвънят на номер +359(2)489 91 60 или като използват обобщаващия информационен лист, който ще им бъде изпращан веднъж годишно.

4. Членовете на „Клуб Пионер" могат да обменят 2000 точки за едноседмична екскурзия до САЩ (Де Мойн, Айова). Екскурзиите включват самолетни билети в икономичната класа за отиване и връщане, настаняване, храна и пътни разноски за едно лице в рамките на определения брой дни. Pioneer отговаря за маршрута на екскурзията.

5. Веднъж обменени, точките не могат да бъдат използвани отново и ще бъдат извадени от сметката на членовете на „Клуб Пионер".

7. Точките от „Клуб Пионер" не може да се прехвърлят между членовете на „Клуб Пионер", освен в рамките на едно и също семейство в една и съща собственост, или в рамките на една и съща фирма. „Семейство" означава съпруг, съпруга, син, дъщеря, брат, сестра и зет/снаха...

8. Pioneer не носи отговорност за щети върху лица или собственост, причинени от или във връзка с някое от възнагражденията на „Клуб Пионер", включително, но не само, възстановяването на стойността, на която и да било от екскурзиите, освен ако подобно нараняване или щета не бъдат нанесени върху собственост на Pioneer.

9. В случай на какъвто и да било спор, Pioneer си запазва правото еднолично да вземе крайното решение относно присъждането или неприсъждането на точки от „Клуб Пионер".

10. Точките за възнагражденията на „Клуб Пионер", събрани по време на съответния сезон, са валидни само за текущата стопанска година, освен ако Pioneer изрично не е посочил друго.

11. Възнагражденията на „Клуб Пионер" могат да бъдат поискани чрез съответния формуляр (по всяко време) от регистрираните членове на „Клуб Пионер" с право на възнаграждения. Формулярите за поискване ще бъдат изпращани на членовете на „Клуб Пионер" не по-рядко от един път в годината.

12. Pioneer си запазва правото да изменя или прекратява програмата на „Клуб Пионер". В случай, че програмата за възнаграждения на „Клуб Пионер" престане да функционира, всички точки, натрупани от регистраните участници за покупки до датата на прекратяването, ще бъдат компенсирани.

13. Точки ще бъдат отчитани в сметките на членовете на „Клуб Пионер" според таблицата на програмата за възнаграждения на „Клуб Пионер", когато членовете на „Клуб Пионер" изпратят копие на потвърждение за покупка на семена или инокуланти с марката Pioneer®. За потвърждение за покупката може да се използва касова бележка или фактура от дистрибутор; документът трябва да се отнася за покупки, направени след присъединяването на члена към „Клуб Пионер" (с изключение на случаите, в които по свое усмотрение Pioneer може да признае удостоверения за скорошни покупки, приложени към формулярите за кандидатстване за членство); те трябва да се отнасят за покупки не по-рано от две години преди „Клуб Пионер" да получи удостоверението за тях. Членовете на „Клуб Пионер" трябва да отбелязват своите членски номера върху документите, удостоверяващи покупка.

14. Освен това точки ще бъдат добавяни към сметките на членовете на „Клуб Пионер" и според таблицата на програмата за възнаграждения на „Клуб Пионер" (кликнете тук), когато членовете на „Клуб Пионер" предоставят следните услуги на Pioneer:

 а) Провеждане на паралелни опити, опити с цел подобряване на продукти или научни опити в сътрудничество с промотър на Pioneer или представител на Pioneer.

б) Отглеждане на единица площ (площи) със семена с марката Pioneer® в сътрудничесто с производствения екип на Pioneer.

Тези точки ще бъдат добавени автоматично към сметките на членовете. „Сезон" се отнася до производството на летни или зимни култури, независимо от броя производствени полета на производител. „Година" се отнася до каледарната година, независимо от броя на проучвателните опити на всеки производител.

15. Участниците могат да напуснат програмата на „Клуб Пионер" по всяко време като се обадят на телефон +359(2)489 91 60. Всички точки, натрупани до датата на напускане, ще могат да бъдат компенсирани в рамките на 30 дни от датата на напускане. Натрупаните точки се губят след изтичането на този период.

16. Всеки член на „Клуб Пионер" носи отговорност за това да попълва формулярите точно и ще бъдат взети всички необходими мерки и положени всички необходими усилия, за да се гарантира, че събраните данни са въведени правилно и съхранени безопасно. Но Pioneer не носи отговорност за неточности в сметките на членовете на „Клуб Пионер", произтичащи от грешки, пропуски или нарушения в системите, използвани за записването и управлението на тези данни.

17. Pioneer автоматично ще въвежда имащите право на това членове на „Клуб Пионер" в промоции на Pioneer, ако те са закупили продукти с марката Pioneer® в рамките на времевия период на промоцията. Веднъж въведени, членовете на „Клуб Пионер" ще спазват правилата и условията на промоцията.

18. Програмата на „Клуб Пионер" започна на 4 април 2012 г. Може да се трупат точки единствено за дейности, извършени след тази дата (производствените и проучвателни култури и опити трябва да са били засяти или извършени след тази дата, покупките трябва да са направени след тази дата, свидетелствата трябва да са били дадени след тази дата и полевите дни трябва да са били проведени след тази дата).

19. Участниците в програмата за възнаграждения на „Клуб Пионер" потвърждават, че чрез изпращането на кандидатурата си за членство в „Клуб Пионер", се съгласяват със записването на подробностите при всяка транзакция, и се съгласяват със съхраняването и използването на тези данни от страна на Pioneer в съответствие с нашата глобална политика за информационна поверителност - Декларация за поверителност, която е описана подробно на уеб адрес:  http://www.pioneer.com/web/site/bulgaria/privacy/

 20. Освен всички други възможни употреби, позволени според нашата глобална политика за информационна поверителност, членовете на „Клуб Пионер" потвърждават, че Pioneer може да използва тази информация, в случаите:

  a) за да им се предоставя периодично отстъпки или специални предложения;

  б) за да администрира и подпомогне участието им в „Клуб Пионер";

   в) за да им се изпращат съобщения;

    г) за да провежда маркетингови дейности и пазарни проучвания.

Ако Вашето участие бъде прекратено, членовете на „Клуб Пионер" потвърждават, че ние можем да продължим да използваме данни, които сме придобили, докато сте участвали, стига да спазваме нашата глобална политика за информационна поверителност по отношение използването на тези данни.

62FC4C79-CA0A-9309-5FB4-1D556585AE9B