Нашият уеб сайт използва бисквитки, за да можем да ви предоставим по-добра услуга. Ако продължите, вие се съгласявате да използваме бисквитки съгласно нашата Декларация за поверителност.

Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 
 


Технологията и качествените характеристики на хибридите са основната предпоставка за разликата между високия и много високия добив при рапицата.

САМООПРАШВАЩИ СЕ ХИБРИДИ

При рапицата е установено, че увеличението на добива зависи изключително много от капацитета на самоопрашващите се хибриди.

Честото третиране с инсектициди се отразява негативно на опрашващата ентомофауна. Поради тази причина използването на самоопрашващи се хибриди увеличава потенциала за добив. Такива са всички хибриди, предлагани на пазара от селекцията на Пионер.

СУХОУСТОЙЧИВОСТ

Сумата на валежите и разпределението им през периода на вегетация понякога не позволяват на производителите в България да реализират добиви при рапицата като тези на колегите им във Франция и Германия. Затова именно на нашите производители са необходими хибриди с изключително пластични качества, за да могат да реализират генетичния си потенциал за добив при различни климатични условия.

Именно иновациите са основният двигател за ежегодното увеличение на производството  чрез получаване на по-високи добиви. Почти няма вече класически технологии. Голяма част от информацията за тях и конкурентността им остаряват само за няколко години. Наложилото се правило е „За нови хибриди – нови технологии”.

КАК СТОЯТ НЕЩАТА ПРИ РАПИЦАТА?

На генетична база ежегодното увеличение на добива е около 10 кг/ дкa. Това е голямо постижение, което изисква технологиите да вървят с темпото на новите генетични възможности.
През 1992 г. препоръките на CETIOM (CETIOM е технически център за изследвания и развитие при производството на маслодайни култури във Франция), са жътвата да започне, когато влагата на зърното падне под 15%. През 2007 г. препоръките са жътвата да стартира веднага щом зърното може да се вършее при 12% влага, макар и някои шушулки да са още зелени.

Адаптирането на технологиите към новите генетични и технологични предложения продължава и през 2013 г.

От уебсайта на CETIOM (www.cetiom.fr) и от списание „Perspectives Agricoles” (401/ June 2013) научаваме, че времето за жътва e необходимо да бъде съобразено не само с влагата на зърното, но и с влагата на стъблата.

Сега оптималното време за жътва е когато влагата на зърното е 9%, а на стъблото – 15% (при тези стойности се отчитат най-малко загуби).

Поради напредъка на генетиката, устойчивостта на преждевременно разпукване на шушулките на рапичните растения значително се подобри. Затова не е нужно да се стартира жътва при 15% влага, може да се изчака и до 9%. При най-добрите хибриди преждевременното разпукване на шушулките е дотолкова предотвратено, че загубите при жътва са незначителни, между 0,1 и 1,8 кг/дка при нормални условия на вегетация.

Такива от продуктовата линия на Пионер са хибридите PR46W21, PT225 и PT264. Освен това приспособленията за жътва при рапицата (напр. страничните ножове) правят загубите от механични раз- клащания много малки. Въпреки това устойчивостта на преждевременно разпукване на шушулките е много различна при различните сортове и хибриди.

Изчисленията, направени от CETIOM, сочат много големи различия - до 30 пъти, относно този важен при прибирането на рапицата показател. Влагата на стъблата влияе на загубите при жътва - до това заключение достигат експертите от CETIOM. При еднаква влага на зърното, хибридите могат да имат органи с различен тургур (съдържание на влага). Има няколко причини за това. Например, колкото по-толерантни са хибридите към фома (заболяване, което причинява ускорено изсъхване на растенията), толкова по-дълго продължава наливането на зърното. На второ място, освен в случаите на климатични аномалии в края на вегетативния период, зърното достига зрелост преди стъблата. Шушулките в основата на растенията (които имат най-голям принос за добива) са все още зелени и незрели, подобно на стъблата, които остават зелени по-дълго време. Към края на вегетационния цикъл (малко преди жътвата) растенията преминават през период на активно изпускане на влага, чиято интензивност зависи от температурата и наличната влага. То върви отгоре-надолу и свършва с шушулките в основата на растението, а след това и стъблото. Равномерното изпускане на влага от стъблото на всички растения спомага за точното определяне на момента за жътва. Генът за устойчивост към фома Rlm-7 осигурява равномерно узряване на стъблата. Именно този ген притежава РХ113 – MAXIMUS® хибрид на Pioneer.

 
 

ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

На снимката ясно се вижда, че на местата, където са били засяти хибриди рапица на Пионер, няма поникнали растения от самосевки на следващата есен.

Друга причина, поради която рапичните хибриди на Пионер са предпочитани, е високата толерантност на болести и мощната коренова система, които гарантират по-висока жизненост на растенията. Освен с висок добив, хибридите се отличват и с високо съдържание на масло.

Първата продуктова линия нискостъблени хибриди MAXIMUS®, създадена от Пионер, показва съществени предимства пред останалите: по-бърза жътва, без загуба на  зърно, по-малък брой пръскания, висока устойчивост на  засушаване, добра зимоустойчивост и гарнираност на посева.

Високодобивен MAXIMUS® хибрид е РХ113, притежаващ отлична устойчивост на разпукване на шушулките, много добра зимоустойчивост и високо маслено съдържание.

Лекотата на отглеждане на MAXIMUS® хибридите им печели все повече привърженици сред фермерите. Отличното им представяне през годините ги класира като топ хибриди в Централна и Източна Европа.

За да отговори на нуждите на фермерите по отношение на контрола над плевелите през 2011 г. Пионер първи предложи Clearfield® система за производство на рапица. Тази технология предлага по-голяма гъвкавост при пръскане и оптимален контрол над плевелите, което рефлектира положително върху добива и качеството.

През 2017 г. представяме нов хибрид - РХ125CL, който притежава отлична жизненост и висок потенциал за добив. Наред с подготовката за пускане на пазара на следващо поколение хибриди по Clearfield® технология, на разположение на производителите са и вече утвърдените от тази продуктова линия, включително високостъблените РТ200CL и РТ228CL, доказали своите качества дори при много силно заплевеляване.

08A49DAF-562F-FD36-E050-EB4614DF38AB