Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Инокулант 11C33

 
  • Управлява ферментацията и понижава риска от вторични (нежелани) ферментационни процеси.
  • Подобрява качеството на изхранвания силаж.
  • Благодарение на добавен специален щам на L. buchneri консервира силажа по-добре чрез бързо сваляне рН на средата.

 

2CC75C78-1552-D8D0-1D48-AA2EAA631ED9