Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Кои сме ние

Pioneer Hi-Bred е бизнес на DuPont. Нашата централа е със седалище американския щат Айова, където е основана фирмата в далечната 1926 година. Ние обслужваме клиенти в повече от 90 страни.

 Фокус върху най-важните цели

Пионер се е променила много от основаването си през 1926 година. Запазило се е едно нещо, което е наш водещ принцип през годините - успехът ни се основава на успеха на нашите клиенти. Това е допринесло да бъдем водещ селекционер и доставчик на растителна генетика за земеделските производители в световен мащаб. Ние подпомагаме всички земеделски производители, наши клиенти, да повишават производителността, рентабилността и устойчивостта на продукцията и да бъдат едни от най-успешните в селскостопанския сектор.

Науката и Пионер

Ние използваме науката при лабораторни условия, съчетана с опитите при полски изпитвания, с цел максимално добре да оценим качествата на хибридите и да увеличим производителността и устойчивостта на климатичните промени. Наука, подчинена на непоколебимата ни отдаденост на научноизследователска и развойна дейност за постигане на възможно най-добрите резултати за производителите.

Партньорства

Дългогодишните партньорства, които имаме с нашите клиенти са резултат на нашия стремеж и усилия да се вслушваме в нуждите на клиентите, да наблюдаваме и обследваме редовно техните посеви, да проучваме техническите ресурси, с които разполагат и да предлагаме най-добрите решения. Ние се стремим да направим това, което е правилно - с лоялност, честност и откритост с всички заинтересовани страни - клиенти и бизнес партньори, служители и инвеститори.

Създаване на неоспорими стойности

Ние изграждаме дългосрочен успех с продукти, които спомагат производителите да постигат възможно най-добрите добиви сред конкурентните и с програми, които ги свързват с нови пазари и възможности за печалба. Нашето научнообусновано и добронамерено обслужване на фермерите създава безспорни стойности за земеделските производители по цял свят. 

ACA993E2-1FFD-FA1B-771B-7F83898F5C6F