Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

The Long Look

 

Философията на Пионер за правене на бизнес 

Бизнес философията на Pioneer е написана от нейният създател Henry A. Wallace през 1952 година като ценностна система на компанията. Пионер се е развивал и е изминал дълъг път през годините, оставайки верен на принципите и обещанията, заложени в нея:

  

 

  • Ние се стремим да произвеждаме най-добрите продукти на пазара. Предлагането на най-добрите продукти е ключът към нашия успех.
  • Отнасяме се честно и справедливо с нашите служители, клиенти, производители на семена, търговци, бизнес партньори и акционери. Защото репутацията, която градим днес, е основата за нашето израстване утре.
  • Ние рекламираме и продаваме нашите продукти активно, но винаги коректно представяме характеристиките и достойнствата им. Защото купуването на семена е доверие.
  • Ние даваме полезни управленчески предложения и съвети на нашите клиенти, за да ги подпомогнем при получаването на възможно най-голяма печалба от продуктите, които предлагаме.


137016E7-A5E4-D6A3-1A1F-8EB99138E01C