Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Наш ангажимент

В DuPont Pioneer, нашата ангажираност е насочена към все по-добри практики в производството на продукти, непрекъснати търсения за постигане на по-високи добиви, рационализиране работата на фермерите и фокусиране върху съществените стойности на обществото. Ние се стремим да бъдем добри партньори, както и добри стопани на световните ресурси чрез представяне на най-добрите продукти на пазара. Това е ангажимент, който спомага да се гарантират настоящите и бъдещите храни, фуражи, гориво и материали по безопасен и устойчив начин.

 

 

The Long Look

 

Въпреки че нашата дейност активно се развива през годините, Pioneer остава верен на своите бизнес принципи: The Long Look, написан през 1952 г. от нейния създател, защото устойчивият бизнес се гради на следване на основните човешки принципи и ценности.

 

Устойчивост 

Нашата ангажираност към хората и околната среда е доказана през годините устойчива величина. Нашите основни ценности: безопасността и здравето на хората, високите етични стандарти, разумното управление на околната среда и уважението към хората, са в основата на всичко, което правим, за да успяваме бизнеса и контактите на Pioneer да са пример за устойчивост.

 

 

272F8FF7-DFA0-9A99-CBC0-5D8BD64B38C2