Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Нашето наследство

Богатото наследство на Pioneer - основа за безспорен успех

През 1926 г., когато Хенри А. Уолъс, бивш Американски секретар на Земеделието и Вицепрезидент на САЩ, и партньорите му са основавали първото в света дружество за търговска реализация на царевични хибриди. Те са вярвали, че тяхната професионална инициатива има потенциала да промени ежедневието на земеделските производители. През целия си живот Уолъс е бил воден от голямото си желание за подобряване на икономическото благосъстояние на фермерите от цял свят. Усъвършенстваната растителна генетика и по-специално в началото - хибридната царевица, са можели да допринесат за стабилизиране на добивите и за увеличаване на производителността от земеделските култури. Вследствие на това, Уолъс е стигнал до извода, че единственият начин за осигуряване на постоянни доставки на подобрени хибриди за земеделските производители, е да се създаде предприятие, което може да инвестира част от печалбата си в изследователска дейност за разработване на нови продукти.

На 1 октомври 1999 г. фирмите Pioneer и DuPont се сливат в една структура и днес Pioneer е част от компанията DuPont. От сътрудничеството и обединението на усилията на двете марки са спечелили милиони хора по света, макар мнозина да не си дават сметка за това в своето ежедневие. Мисията на Pioneer продължава да е отражение на принципите и целите на нейните основатели. Чрез създаването на нови продукти за клиентите си, компанията генерира приходи, които се използват за нови изследвания и създават още по-висока стойност за нейните клиенти.

Pioneer винаги е била иновативна компания, водена от разбирането, че средствата, вложени в наука и изследователска дейност се възвръщат многократно. Така освен успехите в изхранването на населението на планетата има и още една цел - повишаване жизнения стандарт на самите фермери. Мащабни проекти с глобален ефект, но и с грижа към частния стопанин и личните успехи на всеки от клиентите на компанията - това е стратегията на Pioneer.

E5265FC7-0CD2-F13C-33DD-64A8C43653A0