Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Устойчивост в земеделието

DuPont Pioneer се придържа към принципите за устойчиво земеделие. Това е  най-важният сектор сред всички останали производства, защото подсигурява насъщния за човечеството. Нашият ангажимент е да мотивираме все повече съмишленици за важността от стабилно земеделие.
Нашите основни ценности - Безопасност и Здраве, Висок Етичен стандарт, Разумно използване на Околната среда и Уважение към Хората - създават компания, фокусирана върху човешките потребности, с която всеки би желал да работи.
Ние реализираме нашата мотивация, чрез разработването на нови продукти, технологии и стратегии за управление на селскостопанското производство.

 Нашите усилия са насочени към:
 

  • Увеличаване продуктивността на културите, за да отговорим на настоящите и бъдещи нужди от храна, фуражи, горива и материали.

 

  • Грижа за околната среда, чрез разумно използване на водата, опазване на почвата и ефективност при използването на природните ресурсите.

 

  • Предоставяне на максимална печалба за нашите клиенти и подпомаганена икономическото благосъстояние на земеделските производители.

 

 

44A52130-0A28-2AC6-0BFD-AEA28321DBEE