Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

P0725

 

FAO 570 / tvrdi zuban   

 

  • Odličan hibrid za spremanje kvalitetne silaže

 

  • Stabljika je izuzetno visoka sa izraženim „stay green" efektom

 

  • Sadrži odličan agronomski paket (odličan porast, odlična tolerantnost na sušu)

 

  • Zrno je u tipu tvrdog zubana

 

 
 
FBC82437-C64B-AD8F-A12C-B499D03D07B0