Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Agro Assist

Agro-Assist je jedinstvena aplikacija kreirana od strane DuPont Pioneer-a koja će pomoći poljoprivrednicima u njihovom svakodnevnom radu. Ovom aplikacijom naša tvrtka pokazuje da je pored inovacija u svom proizvodnom programu, ujedno i lider u inovacijama mobilne tehnologije.

Agro-Assist je svojevrsna elektronska knjiga polja koja je zajedno s farmerom u svakom trenutku i na svakom mjestu . Uz pomoć aplikacije svaki farmer može, za svaku svoju parcelu, bilježiti primijenjenu tehnologiju i pratiti rezultate svoga rada kroz ostvareni prinos za različite kulture. U isto vrijeme farmeri mogu pratiti dnevno ažurirane meteorološke podatke s meteoroloških postaja najbližih njihovim parcelama (padaline, temperature tla).

Ostale informacije koje su dostupne u aplikaciji:

Obavijest o pojavi određenih štetočina

Kratka informacija o Pioneer proizvodima

Kontakt sa najbližim agronomom

Rezultati pokusa

Upute za rad sa aplikacijom

Agro-Assist aplikacija je dostupna za mobilne telefone (iOS & Android), tablete i web verziju na računalu.

Aplikacija se može skinuti sa App-Store i Google Play, ili na www.agro-assist.hr.                                                                      

Pristup aplikaciji moguć je i bez registracije. Ipak, preporučujemo da se registrirate, jer ćete na taj način moći dobiti ažurirane podatke.  

Aplikacija je besplatna.

030C72C6-5142-2161-207E-6664489AC307