Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

PX104

Charakterystyka:
- wysoce tolerancyjny na suszę zalecana jest pełna ochrona
- fungicydowa bez konieczności regulacji wzrostu
- użycie regulatorów wzrostu zalecane jest w przypadku długiej i ciepłej jesieni


Zalecenia uprawowe:
Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności zwłaszcza na Phoma,
zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgnilixnie twardzikowej ( Sclerotinia)

 
BA1EE03F-8C51-D56E-E888-A5B9E76D48AB