Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

PX108


Charakterystyka:
- mieszaniec półkarłowy z wysokim potencjałem plonowania
- wysoki plon oleju z ha
- doskonała odporność na wyleganie


Zalecenia uprawowe:
Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności zwłaszcza na Phoma,
zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgnilixnie twardzikowej ( Sclerotinia).

 
2FC69AE8-6951-71CA-DA5B-3AD9E5302AFB