Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

PX109

Charakterystyka:
- doskonała odporność na wyleganie
- odporność na specyficzne rasy Phoma  ( Rlm7)
- polecony do uprawy jako nowość warta uwagi


Zalecenia uprawowe:
Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności zwłaszcza na Phoma,
zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgnilixnie twardzikowej ( Sclerotinia)
 

 
B8602360-3557-BE13-E434-FE0261656913