Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

P8087

Charakterystyka:

Typ- mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna - ziarno zbliżone do flint

- plon ogólny suchej masy - wysoki do bardzo wysokiego.
- aysoki plon energii z ha. nadaje się do produkcji biogazu.
- doskonały wzrost początkowy. Bardzo dobre wschody w warunkach stresowych.
- rośliny wysokie, bogato ulistnione o mocnych łodygach.
- wysoka odporność na wyleganie korzeniowe
- dobra tolerancja na Helminthosporium turcicum
- dobry stay green między innymi poprzez bardzo dobrą zdrowotność 

Zalecenia uprawowe:
- P8087 polecany do uprawy we wszystkich rejonach
   średnio-wczesnych. Najlepsze wyniki osiągnął P8087 w cieplejszych
   regionach klimatycznych.
- doskonały wzrost początkowy oraz bardzo dobra tolerancja
   na  chłody umożliwiają wczesne siewy P8087.
- P8087 nadaje się do uprawy na kiszonkę po wcześnie zbieranych
   roślinach ozimych w ciepłych regionach (bardzo dobry wzrost
   początkowy).

 
19300AFB-F7F1-A41E-5C9D-76AACBE308BC