Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

P8372

Charakterystyka:
Typ- mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna - ziarno zbliżone do flint

- mieszaniec wysoko plonujący w uprawie na kiszonkę i produkcji biogazu
- średniowczesny o bardzo wysokim plonie zielonej masy i ogólnym suchej masy
- bardzo dobry wzrost początkowy
- wysoka tolerancja na chłody podczas wegetacji
- rośliny wysokie, o mocnych łodygach, wysoka zawartość skrobii 
- łodygi i liście bardzo zdrowe,
- wysoka strawność ogólna

zalecenia uprawowe:
Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych glebach, także w wilgotnych i chłodnych warunkach dostarcza wysokie plony zielonej masy, w odpowiedniej obsadzie.

 
047D59C4-4E65-1255-38E5-C0350054271B