Kiła kapusty – duże zagrożenie dla upraw rzepaku

Something went wrong. Please try again later...
Kontrola kiły kapusty - ważny krok w uprawie rzepaku.  

Kluczowe korzyści odmiany rzepaku odpornej na kiłę kapusty -  Protector® PT242:

 • Odporność na różne rasy kiły kapusty – bardzo wysoki poziom odporności na najczęściej występującą rasę 3, odporność również na rasy 2, 5, 6 i 8
 • Ograniczenie do minimum zakażenia ziemi
 • Silny system korzeniowy i dobry wigor początkowy pozwalają efektywnie wykorzystać wodę oraz składniki pokarmowe
 • Wysoka stabilność plonowania


Kiła kapusty – duże zagrożenie dla upraw rzepaku

Kiła kapusty jest chorobą roślin i chwastów kapustowatych (dawniej krzyżowych), przenoszoną przez glebę, wywołaną przez Plasmodiophora brassicae, patogen z królestwa Protista, który powoduje wytwarzanie narośli na zainfekowanych korzeniach roślin.

Chorobie tej sprzyja ciepła gleba (20–24°C), o wysokiej wilgotności oraz niskie pH gleby (<6,5), jednakże, może ona rozwijać się również poza tymi optymalnymi warunkami. Zarażenie następuje w momencie, gdy wydzieliny z korzeni roślin gospodarzy inicjują kiełkowanie zarodników przetrwalnikowych znajdujących się w glebie, produkując zoospory (pływki). Płyną one z wodą zawartą w glebie do włośników, infekują je i wytwarzają narośla na korzeniach.

Kiła kapusty rozprzestrzenia się głównie w wyniku przemieszczania się gleby zawierającej długowieczne zarodniki przetrwalnikowe, które są uwalniane do gleby w momencie, gdy narośla ulegają rozpadowi. W celu oszacowania straty plonów z powodu kiły kapusty należy podzielić procent zainfekowanych roślin na polu przez dwa (uznając, że straty >50% mogą wystąpić w wyniku skrajnych infekcji). Na przykład: jeśli 50% roślin jest zainfekowanych, szacuje się stratę plonów na poziomie 25%.

Zagrożenie kiłą kapusty jest znaczne w wielu rejonach Polski. Choroba ta może powodować nawet do 80% strat plonów na zakażonych polach

 

Co można zrobić, by ochronić uprawy przed kiłą kapusty?

Stosuj płodozmian

Stosuj płodozmian
 • Im dłuższy płodozmian, tym lepiej.

Zapobiegaj infekcji

Zapobiegaj infekcji
 • Unikaj corocznych infekcji we wszystkich uprawach dzięki stosowaniu dobrej praktyki rolniczej.
 • Czyść i dezynfekuj sprzęt, pojazdy oraz obuwie, zwłaszcza gdy pracowałeś na zainfekowanych polach.
 • Chroń glebę, aby redukować jej erozję.
 • Unikaj używania słomy, siana, paszy zielonej, kiszonki i obornika pochodzących z zainfekowanych lub podejrzewanych o infekcję obszarów.
 • Unikaj używania nasion z upraw (na przykład nasion pszenicy) zbieranych z zainfekowanych pól.
 • Zwalczaj chwasty żywicielskie.

 

Kontroluj pola – ważna jest jak najwcześniejsza identyfikacja

Kontroluj pola
 • Kontroluj pola rzepaku regularnie, począwszy od późnej rozety, do fazy łuszczyn, badając korzenie roślin.
 • Obszary wysokiego ryzyka występowania kiły kapusty obejmują wjazdy na pola oraz nisko położone tereny podmokłe, ale generalnie choroba ta może pojawić się w dowolnym miejscu.

Chroń pola

Ikonka - chroń pola
 • Siej rzepak odporny na kiłę – wybieraj mieszańce Pioneer® Protector® odporne  na wybrane rasy sprawcy kiły kapusty, zarówno na zainfekowanych, jak I  zdrowych polach.