Omacnica prosowianka

Something went wrong. Please try again later...
Omacnica prosowianka - artykuł.  

Nazwa łacińska: Ostrinia nubilalis

Gatunek eurazjatycki, obecnie jest szkodnikiem występującym powszechnie w całej Europie. Na początku XX wieku został zawleczony również do Ameryki Północnej, dziś żeruje także w położonym na wschód od Gór Skalistych północno - amerykańskim pasie upraw kukurydzy. W Europie jest jednym z głównych szkodników kukurydzy.

Już jedna żerująca w łodydze larwa powoduje w plonach straty w przedziale od 5 do 8%. Pokarmem larw są wszystkie nadziemne części kukurydzy.

W zależności od położenia geograficznego rocznie pojawia się od 1 do 3 pokoleń. W Polsce w większości szkody powoduje jedno pokolenie tzw. ECB2, które w istocie jest drugim pokoleniem. Na południu Europy w upalne lata mogą rozwijać się dwa pełne pokolenia.

 

Cykl życia omacnicy