Agronomia •  30.04.2020

Hector Max 66,5 WG – maksymalna ochrona kukurydzy!

Something went wrong. Please try again later...
Kukurydza Foto: Rafał Kowalski 

Zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy jest koniecznością niezależnie od jej późniejszego przeznaczenia (kiszonka, ziarno, inne cele). Z uwagi na to, iż jest to roślina uprawiana w szerokich rzędach i dodatkowo charakteryzująca się na początku wolnym tempem wzrostu, należy możliwie szybko wyeliminować konkurencję chwastów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ oprócz rywalizacji o składniki pokarmowe i światło, chwasty dodatkowo konkurują z kukurydzą o wodę, co z kolei jest kluczowe zwłaszcza w suchych latach, z którymi coraz częściej się borykamy. Wizualny wpływ konkurencji chwastów, to najczęściej deformacje roślin kukurydzy (zwijanie liści w rurki), a także z uwagi na mocną rywalizację ze strony roślin niepożądanych, słabszy i wolniejszy wzrost rośliny uprawnej. 

Wpływ komosy białej i chwastnicy jednostronnej na kondycję kukurydzy na kontroli nieopryskanej herbicydami

Głównym celem przyświecającym właściwej ochronie kukurydzy jest utrzymanie niezachwaszczonej plantacji od momentu wschodów tej rośliny do czasu kiedy osiągnie ona 8-10 liści, bowiem w tym okresie chwasty są najbardziej szkodliwe dla kukurydzy.

Podstawowymi chwastami jednoliściennymi zagrażającymi kukurydzy są chwasty prosowate: chwastnica jednostronna oraz włośnice, chociaż ciągle jeszcze możemy spotkać pola kukurydzy, na których istotnym problemem jest perz właściwy. W odniesieniu do niepożądanych roślin dwuliściennych, najważniejsze są komosa biała i szarłat szorstki. Inne chwasty, które zazwyczaj znajdziemy w kukurydzy, to np. chaber bławatek, gorczyca polna i inne chwasty kapustowate, gwiazdnica pospolita, chwasty rumianowate, przytulia czepna, rdesty.

Każdej wiosny zastanawiacie się Państwo jakim herbicydem najlepiej ochronić kukurydzę: doglebowym czy może nalistnym? Otóż każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady.

Preparaty doglebowe: chronią kukurydzę przed szkodliwym oddziaływaniem chwastów od momentu wschodów rośliny uprawnej, mniej istotna jest dla nich temperatura powietrza, jednak ich efektywność jest w znacznym stopniu uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby, dodatkowo nie bez znaczenia dla skuteczności chwastobójczej pozostaje starannie uprawiona gleba (bez grud). W sytuacji intensywnych opadów deszczu, substancje aktywne herbicydów doglebowych mogą zostać przemieszczone w głąb gleby, co może spowodować ich słabsze działanie oraz negatywny wpływ na rośliny uprawne.

Herbicydy nalistne: możemy łatwiej dobrać herbicyd, ponieważ widzimy jaki jest stopień zachwaszczenia i gatunki chwastów występujące na polu. Jeśli plantacji zagraża perz właściwy, wówczas mamy skuteczne narzędzie aby wyeliminować go w zabiegu powschodowym (preparaty posiewne nie zwalczają perzu), mniej istotna dla tych produktów jest wilgotność gleby, ale ważniejsza jest temperatura powietrza.

Kluczowymi zagadnieniami, które należy wziąć pod uwagę w kontekście wykonywania aplikacji herbicydowych są:

 • umiejętność właściwego rozpoznawania faz rozwojowych kukurydzy (zabiegi powschodowe) i stosowanie preparatów w zalecanych stadiach rozwojowych
 • umiejętność właściwego rozpoznawania gatunków chwastów (często także w niskich stadiach rozwojowych)
 • niewykonywanie zabiegów herbicydowych tuż przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, spadkami temperatur, np. przymrozkami oraz w trakcie wysokich temperatur powietrza (powyżej 250C) mierzonych w łanie kukurydzy
 • unikanie stosowania herbicydów w kukurydzy będącej w stresie (np. spowodowanym niskimi temperaturami, suszą), ponieważ możemy ten stres dodatkowo spotęgować
 • stosowanie zalecanego adjuwanta do tych preparatów, do których jest on rekomendowany. Adjuwant stabilizuje skuteczność preparatu w trudniejszych warunkach, np. suszy i na bardziej zaawansowane w rozwoju rośliny niepożądane
 • w sytuacji wystąpienia stresów, zabiegi zwalczania chwastów należy wykonać po wznowieniu przez rośliny intensywnego wzrostu, jednak nie później niż do maksymalnego, zalecanego terminu stosowania określonego w etykiecie rejestracyjnej.

Biorąc pod uwagę przebieg wiosny w ostatnich latach (wysokie temperatury i duże niedobory wody na polach), najlepszym wyborem są herbicydy stosowane powschodowo.

Interesującą propozycją chroniącą kukurydzę przed chwastami jest herbicyd Hector Max 66.5 WG zawierający aż 3 substancje aktywne (rimsulfuron, nikosulfuron i dikambę), posiadające 2 odmienne mechanimy działania na rośliny niepożądane. To jedyna taka kompozycja na rynku.

Dawka i zalecany termin aplikacji

 

Biorąc pod uwagę obserwacje z licznych doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i w Europie, a także wyniki z pól produkcyjnych, najlepszym terminem na zastosowanie preparatu Hector Max 66.5 WG jest faza 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16). Dodatkowo ważne jest, aby większość roślin perzu właściwego osiągnęła wysokość 15-20 cm, chwastnica jednostronna znajdowała się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast większość chwastów dwuliściennych znajdowała się w fazie 2-4 liści właściwych.

Produkt jest pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinach niepożądanych, wstrzymując ich rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, następnie pojawiają się stopniowe przebarwienia, a w konsekwencji chwasty wrażliwe zamierają w ciągu 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Herbicyd działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

W trakcie oceny fazy rozwojowej rośliny uprawnej możemy popełnić pomyłkę, dlatego często gdy oceniamy fazę rozwojową kukurydzy na 5-6 liści właściwych, może ona mieć w rzeczywistości już 7-8 liści.

W tej fazie kukurydzy możliwy jest jeszcze zabieg herbicydem Hector Max 66.5 WG.

 

Zakres zwalczanych chwastów uzyskiwany w doświadczeniach przeprowadzonych w Polsce i w Europie (Hector Max™ 66.5 WG 440 g/ha + Trend®)

Chwasty jednoliścienne

Chwastnica jednostronna Perz właściwy Włośnica zielona i sina
Owies głuchy Trawa Johnsona Wyczyniec polny
Palusznik krwawy Wiechlina roczna Życica trwała

Chwasty dwuliścienne

Bieluń dziędzierzawa Krzywoszyj polny Rumian polny
Bniec biały Łoboda rozłożysta Rzodkiew świrzepa
Bodziszek drobny Mak polny Samosiewy rzepaku
Chaber bławatek Maruna bezwonna Starzec zwyczajny
Dymnica pospolita Mlecz polny Szarłat szorstki
Fiołek polny Powój polny Szczyr roczny
Gorczyca polna Poziewnik szorstki Świrzepa pomarszczona
Gwiazdnica pospolita Przytulia czepna Tasznik pospolity
Jasnota purpurowa Przetacznik perski Tobołki polne
Jasnota różowa Rdest plamisty Wilczomlecz obrotny
Komosa biała Rdest ptasi Żółtlica drobnokwiatowa

 

 

Podstawowe zalety Hectora Max 66.5 WG:

 • jeden zabieg powschodowy na chwasty jedno i dwuliścienne
 • nie ma potrzeby dodatku innych substancji aktywnych w celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów
 • możliwość regulacji dawki na hektar, dzięki czemu możemy dopasować ochronę do faktycznego stanu zachwaszczenia na konkretnym polu kukurydzy i zmniejszyć koszt zabiegu
 • bezpieczeństwo dla kukurydzy od fazy 2 do 6 liści właściwych (BBCH 12-16)
 • działanie głównie nalistne (preparat mało wrażliwy na niską wilgotność gleby, co jest istotne w warunkach suszy)

 

Rafał Kowalski
Senior Agronomist
Corteva Agriscience