Susza w Polsce jest ważnym czynnikiem limitującym plonowanie upraw prowadzonych pod gołym niebem.

 

Nasiona kukurydzy Pioneer® Optimum® AQUAmax® to produkt stworzony i przetestowany w celu uzyskania dobrych plonów w środowisku o ograniczonej dostępności wody.

 

POLECAMY!

P8834 - nr 1 wg. COBORU*

 P8834 (FAO 250) jest średniowczesnym mieszańcem kukurydzy o ziarnie typu dent. Wyróżnia się doskonałym plonowaniem, intensywnym dry-down (niska wilgotność ziarna w czasie zbioru) oraz wytrzymałością na suszę. Charakteryzuje się ponadprzeciętną tolerancją na niedobory wody dzięki czemu nadaje się także na słabe gleby. Wytwarza kolby (kolby typu fix z możliwością zwiększenia obsady w dobrych warunkach glebowych)  imponujących rozmiarów, dobrze wypełnione zdrowym ziarnem. Polecamy do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na wszystkich glebach w zalecanej obsadzie, szczególnie na ziarno.

*Odmiana P8834 uzyskała najwyższy wynik plonowania w 1 roku badań rejestrowych COBORU/PZPK w grupie odmian średniowczesnych w roku 2019.

POLECAMY!

P9889 - NOWOŚĆ

Stabilny i wysoce wydajny, bardzo późny, FAO 300-310. Mieszaniec typowo ziarnowy, pojedynczy SC typ ziarna dent, o bardzo wysokim potencjale plonowania, zwłaszcza w intensywnej technologii.
Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, tolerancyjny na wysokie temperatury. Rośliny średniowysokie, kompaktowe, o mocnych łodygach, wyżej zawieszonych kolbach, o dobrym stay-green i szybkim oddawaniu wody z ziarna.
Zalecenia uprawowe: polecany do uprawy na stanowiskach narażonych na okresowe niedobory wody. Z uwagi na FAO polecany na ziarno tylko w najcieplejszych regionach.

Kluczowe cechy

Produkty Optimum® AQUAmax® posiadają kluczowe geny rodzime usprawniające mechanizmy związane z lepszymi wynikami w warunkach niedoboru wody. Mechanizmy produktów Optimum® AQUAmax® obejmują kontrolę działania aparatów szparkowych, które ograniczają nadmierne zużycie wody, podtrzymanie fotosyntezy w warunkach niedoboru wody, przetrwanie liści w warunkach stresu cieplnego i suszy (efekt stay-green) oraz inne.

1. Cechy agronomiczne
Podejście do systemów Optimum® AQUAmax® uwzględnia wszystko: od doboru mieszańców pod kątem dojrzewania, przez obróbkę nasion, daty siewu, odległości między rzędami, głębokości siewu, sposobu uprawy pola, po zarządzanie substancjami odżywczymi oraz pozostałościami po zbiorach

2. Zwiększona stabilność przy większych gęstościach
Produkty Optimum® AQUAmax® wykazują wysoką stabilność nawet przy dużych gęstościach siewu i różnorodnych warunkach środowiskowych. Obecne doświadczenia wskazują, że zalecana jest standardowa obsada pola, zwiększona o 2000 roślin na hektar.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I ZYSK

Wyniki testów

Dane DuPont Pioneer z roku 2012, zebrane z ponad 11250 upraw porównawczych, w których porównywano produkty konkurencyjne, wykazują przewagę produktów Optimum® AQUAmax® o 8,9% w warunkach niedoboru wody i przewagę o 1,9% w przypadku plonów w warunkach sprzyjających.

Nawożenie
Zaleca się dobór programu nawożenia w oparciu o docelowy poziom plonów. Produkty Optimum® AQUAmax® stwarzają możliwość zwiększenia obsady roślin, co daje większe szanse podniesienia docelowego poziomu plonów. Bardziej szczegółowe zalecenia, dotyczące zarządzania w danym regionie można uzyskać, kontaktując się z naszym przedstawicielem.
Informacje dodatkowe
• Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów Optimum® AQUAmax® na rynek
• Nie zawierają one żadnych cech transgenicznych (GMO), które uniemożliwiałyby podawanie ich zwierzętom jako paszy.
• Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem Optimum® AQUAmax®. W najbliższych latach przewidujemy wprowadzenie w USA transgenicznej linii mieszańca, który będzie charakteryzował się dodatkowym poziomem zwiększonego plonowania w warunkach ograniczonych zasobów wodnych. Po pozytywnych testach już wkrótce najnowocześniejsze rozwiązania będą dostępne na rynku europejskim.
 
Informacje dodatkowe

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji.
Zadzwoń do naszego promotora lub wypełnij formularz kontaktowy.