Kontakt

Kiła kapusty jest chorobą roślin i chwastów krzyżowych, przenoszoną przez glebę, wywołaną przez Plasmodiophora brassicae, patogen z królestwa Protozoa, który powoduje wytwarzanie narośli na zainfekowanych korzeniach roślin. Chorobie tej sprzyja ciepła gleba (20-24 ℃), o wysokiej wilgotności oraz pH gleby (< 6,5), jednakże, może ona rozwijać się również poza tymi optymalnymi warunkami.

Choroba rozprzestrzenia się głównie w wyniku przemieszczania się gleby zawierającej długowieczne zarodniki przetrwalnikowe, które są uwalniane do gleby w momencie, gdy narośla ulegają rozpadowi. W celu oszacowania straty plonów z powodu kiły kapusty należy podzielić procent zainfekowanych roślin na polu przez dwa (uznając, że straty > 50% mogą wystąpić w wyniku skrajnych infekcji). Na przykład: jeśli 50% roślin jest zainfekowanych, szacuje się stratę plonów na poziomie 25%.


Pioneer Protector® Clubroot Resistance

Zagrożenie kiłą kapusty jest znaczne w wielu rejonach Polski. Choroba ta może powodować nawet do 80% strat plonów na zakażonych polach. Cecha Pioneer Protector® Clubroot w mieszańcach rzepaku o wysokiej wydajności:

Odporność na różne rasy

Wysoki poziom tolerancji na najczęściej występującą rasę – rasę 3. Tolerancyjna również na rasy 2, 5, 6 i 8.

 


Korzenie i łodygi mieszańca tolerancyjnego na kiłę kapusty (po lewej) są zdrowe i niezakażone, w porównaniu do mieszańca podatnego na kiłę kapusty, na której widać charakterystyczne narośla (po prawej).

Kontrolowanie choroby w uprawach rzepaku

Kiła kapusty jest chorobą pochodzącą z gleby, zatem uprawa mieszańca rzepaku z cechą tolerancji na kiłę kapusty Pioneer Protector® Clubroot Resistance nie zwiększy ryzyka powstania odporności patgena wywołującego tę chorobę. Właściwe zabiegi agronomiczne i sanitarne mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu i ograniczaniu rozpowszechnienia infekcji kiły kapusty.

Ograniczenie do minimum zakażenia ziemi

Wysiew chronionych mieszańców rzepaku ogranicza nasilenie zakażenia kiłą kapusty. Ważne jest zachowanie czteroletniego płodozmianu na obszarach, gdzie potwierdzono występowanie choroby.


PT284

Najważniejsze cechy odmiany PT284

1. Najnowsza genetyka w walce z kiłą kapusty

2. Poziom plonowania na poziomie bardzo dobrych tradycyjnych mieszańców

3. Wyjątkowa zdrowotność pod kątem Phomy

4. Rośliny niewysokie, odporne na wyleganie

Więcej o PT284

Super oferta
Super oferta

Super promocja 5 plus 1 

Kup 5 worków, a 6 dostaniesz za 1 zł!

Masz pytanie?