Kontakt

Dobra kiszonka to zdrowie krów i wyższy zysk

Strefa kiszonki

 

 

Idealna kiszonka w pięciu krokach:

1. Wybierz odpowiednią odmianę kukurydzy o dużej zawartości skrobi przy jednocześnie wysokiej masie zielonej.

2. Wysiej w prawidłowym terminie oraz uprawiaj kukurydzę zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi.

3. Określ optymalny termin zbioru.

4. Zastosuj inokulanty Pioneer® poprawiające fermentację w silosie.

5. Skarmianie doskonałej kiszonki to zdrowie dla zwierząt, większa wydajność i wyższy zysk.

Rewelacyjny mieszaniec na wczesny zbiór

 • Wczesny
 • FAO: K230; Z220
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P7515 mieszaniec wczesny przeznaczony na ziarno oraz na kiszonkę. Powtarzalne, bardzo wysokie plony ziarna o niższej wilgotności (intensywny dry-down). Dobry wzrost początkowy. Wysokie plony jakościowej kiszonki (wysoka zawartość skrobi). Rośliny polecane do siewu na różnych glebach. Odmiana charakteryzuje się ponadprzeciętną tolerancją na okresowe niedobory wody w glebie. Mieszaniec o dobrej zdrowotności z wysoko zawieszoną kolbą.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Dobry flint na ziarno i kiszonkę

 • FAO: K230; Z230
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – flint

Odmiana P7948 jest uniwersalnym wysokim i wczesnym flintem nadającym się na kiszonkę i ziarno. Z racji swojej wczesności jest chętnie wybieraną odmianą na kiszonkę zbieraną wcześniej po to by zapewnić pełny cykl skarmiania paszami wysokowydajnymi. Bardzo wysokie parametry jakościowe połączone z wysokim plonem skrobi czyni z tej odmiany wysokoenergetyczną paszę jaką jest kiszonka. Nadaje się do uprawy na glebach lekkich a stanowiska ciężkie i zimne nie są dla niej żadną przeszkodą. W razie potrzeby nadaje się do koszenia na ziarno dając wysokie plony. Z racji ziarna typu flint ta odmiana jest z powodzeniem uprawiana również na grys.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Mieszaniec uniwersalny typu M3

P888
P888
 • Średnio wczesny
 • FAO: K250
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P8333 to dent o wysokich wymaganiach glebowych, który po otrzymaniu dobrego stanowiska wraz z odpowiednim nawożeniem odwdzięczy się wysokimi plonami zarówno wyskostrawnej kiszonki jak i ziarna. Odmiana która toleruje tylko krótkotrwałe niedobory wody oraz krótkotrwałe chłody, przez to jest dedykowana do uprawy w cieplejszych rejonach kraju.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Dent idealny na kiszonkę

P8500
P8500
 • Średnio wczesny
 • FAO: K250; Z250
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P8500 to dent idealny na kiszonkę, ale również o bardzo dobrych parametrach do uprawy na ziarno. Odmiana z grupy Strefa Kiszonki - co oznacza że charakteryzuje się najwyższymi parametrami jako odmiana kiszonkowa. Wybór tej odmiany zapewni dużą ilość wysokowydajnej kiszonki, co przekłada się na wysoką mleczność oraz spore przyrosty mięsności. Odmiana do uprawy w cieplejszych rejonach Polski również na glebach słabszych ale o wysokiej kulturze glebowej.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Dent polecany na ziarno i wczesną kiszonkę

P8521
P8521
 • Wczesny
 • FAO: K230 Z220
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – czysty dent

P8521 jest dentem polecanym na ziarno i kiszonkę. Bardzo dobry Dry-Down powoduje że ziarno bardzo szybko oddaje wodę i szybko dojrzewa. Odmiana lubi stanowiska cieplejsze, zatem nie powinno się siać jej na terenach chłodnych i podmokłych. Z powodzeniem udaje się na glebach kompleksów słabszych. W latach z dużym deficytem wodnym wymaga redukcji obsady na ha.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Mieszaniec uniwersalny typu M3

P8888
P8888
 • Późny
 • FAO: K280; Z270
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P8888 łączy cechy wysokowydajnej i jakościowej odmiany kiszonkowej. Odmiana wysoka, bogato ulistniona. Tworzy wysokie plony zielonej masy. Wysokie plony ziarna dają gwarancję wysokoenergetycznej kiszonki. Bardzo mocny stay-green, to możliwość zbioru w szerokim oknie czasowym. Odmiana polecana na gleby dobre i bardzo dobre.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


 


Masz więcej pytań?