Kontakt

Dobra kiszonka to zdrowie krów i wyższy zysk

Strefa kiszonki

 

 

Idealna kiszonka w pięciu krokach:

1. Wybierz odpowiednią odmianę kukurydzy o dużej zawartości skrobi przy jednocześnie wysokiej masie zielonej.

2. Wysiej w prawidłowym terminie oraz uprawiaj kukurydzę zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi.

3. Określ optymalny termin zbioru.

4. Zastosuj inokulanty Pioneer® poprawiające fermentację w silosie.

5. Skarmianie doskonałej kiszonki to zdrowie dla zwierząt, większa wydajność i wyższy zysk.

Król pól na ziarno i kiszonkę

 • Późny
 • FAO: K280; Z290
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P9363 bardzo dobrze wykorzystuje walory gleb zwięzłych, żyznych o dobrej zasobności i kulturze. W takich warunkach generuje najwyższe plony ziarna, a także zielonej masy. Odmiana cechuje się wysoką tolerancją na suszę i mocnym efektem stay-green. Pomimo, że jest jedną z późniejszych, bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji. Ponad to cechuje się łatwym omłotem. W bieżącym sezonie nr 1 na południu Polski.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Dobry flint na ziarno i kiszonkę

 • FAO: K230; Z230
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – flint

Odmiana P7948 jest uniwersalnym wysokim i wczesnym flintem nadającym się na kiszonkę i ziarno. Z racji swojej wczesności jest chętnie wybieraną odmianą na kiszonkę zbieraną wcześniej po to by zapewnić pełny cykl skarmiania paszami wysokowydajnymi. Bardzo wysokie parametry jakościowe połączone z wysokim plonem skrobi czyni z tej odmiany wysokoenergetyczną paszę jaką jest kiszonka. Nadaje się do uprawy na glebach lekkich a stanowiska ciężkie i zimne nie są dla niej żadną przeszkodą. W razie potrzeby nadaje się do koszenia na ziarno dając wysokie plony. Z racji ziarna typu flint ta odmiana jest z powodzeniem uprawiana również na grys.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


 

Mieszaniec typu M3 na kiszonkę

P888
P888
 • Średnio wczesny
 • FAO: K240-250
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P88240 Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi bardzo dobrze degradowalnej w żwaczu. Odmiana elastyczna w terminie zbioru, przy opóźnionym zbiorze ziarno jest nalewane skrobią i dobrze dojrzewa. Dobry wzrost początkowy. Dobra tolerancja na chłody Stabilnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Dent idealny na kiszonkę

P8500
P8500
 • Średnio wczesny
 • FAO: K250; Z250
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P8500 to dent idealny na kiszonkę, ale również o bardzo dobrych parametrach do uprawy na ziarno. Odmiana z grupy Strefa Kiszonki - co oznacza że charakteryzuje się najwyższymi parametrami jako odmiana kiszonkowa. Wybór tej odmiany zapewni dużą ilość wysokowydajnej kiszonki, co przekłada się na wysoką mleczność oraz spore przyrosty mięsności. Odmiana do uprawy w cieplejszych rejonach Polski również na glebach słabszych ale o wysokiej kulturze glebowej.

Więcej informacji o odmianie tutaj.


 

Pewny zawodnik

P9241
P9241
 • Średnio późny
 • FAO: K280; Z270
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P9241, wiodąca odmiana na ziarno i kiszonkę w grupie średnio późnej. Technologia AQUAmax gwarantuje wysoką tolerancję na okresowe niedobory wody i wysokie temperatury. Charakteryzuje się wysoką wydajnością ziarna, zapewnia również wysokie plony zielonej masy w bardzo korzystnej strukturze. Cecha charakterystyczną odmiany jest mocny stay green i intensywny dry-down. Stabilna łodyga z wysoką tolerancją na wyleganie umożliwia późny zbiór. Odmiana polecana do uprawy w południowej i centralnej części kraju. Uniwersalna w doborze stanowisk

Więcej informacji o odmianie tutaj.


Mieszaniec uniwersalny typu M3

P8888
P8888
 • Późny
 • FAO: K280; Z270
 • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
 • Typ ziarna – dent

P8888 łączy cechy wysokowydajnej i jakościowej odmiany kiszonkowej. Odmiana wysoka, bogato ulistniona. Tworzy wysokie plony zielonej masy. Wysokie plony ziarna dają gwarancję wysokoenergetycznej kiszonki. Bardzo mocny stay-green, to możliwość zbioru w szerokim oknie czasowym. Odmiana polecana na gleby dobre i bardzo dobre.

Więcej informacji o odmianie tutaj.

Mapa plonowania kukurydzy kiszonkowej

Zobacz jak plonowała kukurydza kiszonkowa Pioneer w 2021 r.

Dzięki naszym doświadczeniom, możesz zobaczyć jak plonowały odmiany kukurydzy marki Pioneer przeznaczone na kiszonkę. Kliknij tutaj aby zobaczyć wyniki. 


 


Masz więcej pytań?