P8821 - kukurydza

P8821

Kukurydza

Najwyższy plon ziarna i kiszonki

Średnio późny

FAO: K260; Z260
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – pośrednie/SC
Wysoko plonuje w uprawie na ziarno, CCM oraz kiszonkę
Daje wysokie plony kiszonki doskonałej jakości, o wysokiej zawartość skrobi
Rośliny średnio wysokie, o mocnych i zdrowych łodygach
Łodygi i liście bardzo zdrowe

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Doskonały wzrost

Doskonały wzrost

Wytrzymałość na suszę

Ikona -  wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, poza regionem północnym, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, z uwagi na duży udział ziarna można zbierać na kiszonkę, gdy linia mleczna będzie dalej niż 2/3, wymagany zgniatacz ziarna.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.