P9978 - kukurydza

P9978

Kukurydza

Czysty dent na ziarno, kiszonkę i biogaz

 

Późny

FAO: Z280-290; K300
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

  • Czysty dent o bardzo wysokim potencjale plonowania w segmencie odmian późnych
  • Na ziarno tylko do uprawy w najcieplejszych regionach
  • Mieszaniec dający wysokie plony zielonej masy
  • Rośliny średnio wysokie, mało podatne na wyleganie, kolby niżej zawieszona, bardzo zdrowe
  • Ponadprzeciętna tolerancja na niedobory wody
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w rejonie południowym, na dobrych glebach, na kiszonkę wysokiej jakości i strawności, także na biogaz.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.