PR46W20 - rzepak

PR46W20

Rzepak

Maksymalny plon

Mieszaniec klasyczny

 

  • Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości
  • Stabilne plonowanie w wieloleciu
  • Dobrze znosi okresowe niedobory wody
  • Popularna, chętnie wybierana przez producentów rzepaku w Polsce

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
48,5% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
12,6 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Rośliny o dobrej zimotrwałości i odporności zwłaszcza na Phoma, zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia); wymaga skracania.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.