PR46W20 - rzepak

PR46W20

Rzepak

Maksymalny plon

Mieszaniec klasyczny

 

  • Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości
  • Stabilne plonowanie w wieloleciu
  • Dobrze znosi okresowe niedobory wody
  • Popularna, chętnie wybierana przez producentów rzepaku w Polsce

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
48,5% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
12,6 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PR46W20 to mieszaniec o średnim tempie rozwoju jesiennego, dlatego nadaje się na siewy w terminie wczesnym, optymalnym do opóźnionego w obsadzie od 40 do 50 roślin na m2. Odmiana PR46W20 jest uniwersalna pod kątem doboru stanowisk glebowych, nadaje się do siewu na glebach dobrych, średnich i słabszych. Jesienią w fazie 4-6 liści należy wykonać zabieg ochronny o charakterze regulacyjno-fungicydowym, który należy powtórzyć wiosną po ruszeniu wegetacji. W okresie okołokwitnieniowym najlepiej wykonać 2 zabiegi o charakterze fungicydowym (pierwszy w fazie luźnego pąka, drugi na koniec kwitnienia), w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. Nie rekomendujemy desykowania tej odmiany.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.