PT271 - rzepak, mieszaniec wysoki.

PT271

Rzepak

Mocny w plonie ziarna i oleju

Mieszaniec klasyczny

 

  • Odmiana bardzo dobrze nadająca się do siewu punktowego i strip-till
  • Szybki rozwój jesienny
  • Podwyższona tolerancja na Phomę – gen RLM 7
  • Bardzo dobra regeneracja po zimie

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
ok. 47,5% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
12,0-14,0 Zawartość glukozynolanów
Plon ziarna
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Wysoki plon

Wysoki plon

Siew punktowy

Siew punktowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Rośliny o dobrej zimotrwałości i odporności zwłaszcza na Phoma, zalecany zabieg na opadanie płatka przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia).

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.