PT293 - rzepak

PT293

Rzepak

Mieszaniec o stabilnych plonach i wysokiej zawartości oleju

 

Mieszaniec klasyczny

 

  • Wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych oraz cylindrosporiozę
  • Wysoka MTN
  • Szybki wigor jesienny
  • Odporność na osypywanie nasion

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
45 optymalny
50 opóźniony

Do pobrania

Zawartość oleju
45,3% Zawartość oleju
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoki plon

Wysoki plon

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Wysoka zawartość oleju

Wysoka zawartość oleju

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Odmiana PT293 to mieszaniec o szybkim tempie rozwoju jesiennego, dlatego nadaje się na siewy w terminie wczesnym, optymalnym do opóźnionego w obsadzie od 40 do 50 roślin na m2. Odmiana bardzo dobrze nadaje się do siewu w technologii Strip-till oraz do siewu punktowego. Odmiana PT293 jest uniwersalna pod kątem doboru stanowisk glebowych, nadaje się do siewu na glebach dobrych, średnich i słabszych. Jesienią w fazie 4-6 liści należy wykonać zabieg ochronny o charakterze regulacyjno-fungicydowym, który należy powtórzyć wiosną po ruszeniu wegetacji. W okresie okołokwitnieniowym najlepiej wykonać 2 zabiegi o charakterze fungicydowym (pierwszy w fazie luźnego pąka, drugi na koniec kwitnienia), w celu maksymalnego zabezpieczenia plantacji przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. Nie rekomendujemy desykowania tej odmiany.
 

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.