PX113 - rzepak

PX113

Rzepak

Plon na solidnej podstawie

 

Mieszaniec półkarłowy

 

  • Niskie rośliny, odporne na wyleganie
  • Odmiana polecana do siewu punktowego i technologii strip-till
  • Bardzo dobra zimotrwałość i odporność na wczesne przymrozki wiosenne
  • Zawiera gen Rlm7

 

Liczba wysiewu nasion/m²:

40 wczesny
50 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
43,9% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
12,0 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Siew punktowy

Siew punktowy

Odporność na wyleganie

Odporność na wyleganie

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Najbardziej rozpoznawalna odmiana z serii Maximus. Wysoka tolerancja na wyleganie, znakomita zimotrwałość i stabilne plony to najważniejsze cechy PX113. Zrównoważony rozwój jesienny nie powoduje elongacji szyjki korzeniowej, dlatego też nie koncentrujemy się na intensywnym skracaniu pędu głównego. Zabieg należy wykonać w fazie 4-6 liści z zaleceniem pół dawki aplikowanego preparatu. W okresie wegetacji wiosennej koncentrujemy się głównie na ochronie fungicydowej ze szczególnym uwzględnieniem zgnilizny twardzikowej.  Z uwagi na wolny rozwój początkowy, odmiana nie powinna być wysiewana w terminach opóźnionych. Polecana do siewu punktowego i technologii strip-till. PX113 ma wymagania glebowe, dlatego też powinniśmy ją siać na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.