PX126 - rzepak

PX126

Rzepak

Niski, dobrze rozgałęziony

Mieszaniec półkarłowy

 

  1. Bardzo dobra zimotrwałość i odporność na wczesne przymrozki wiosenne
  2. Zawiązuje dużo rozgałęzień bocznych
  3. Toleruje słabsze warunki glebowe
  4. Dobra zdrowotność

 

Liczba wysiewu nasion/m²:
40 wczesny
50 optymalny

Do pobrania

Zawartość oleju
46,6% Zawartość oleju
Zawartość glukozynolanów
13,0-14,0 Zawartość glukozynolanów
Plon nasion
Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna Plon ziarna
Plon oleju
Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju Plon oleju

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wysoka zdrowotność

Wysoka zdrowotność

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość

Odporny na wyleganie

Odporny na wyleganie

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – średnia/wolny/wczesne/niskie; 4–6 – dobra/średni/średnio wczesne/średnie; 7–9 – bardzo dobra/szybki/średnio późne/wysokie

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy jako nowość warta uwagi, o dobrej zimotrwałości, zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia).

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.