Ayçiçeğinde tohumluk seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye’de ayçiçeği tarımı farklı bölgelerde ve iklimlerde yapılmaktadır. Ayçiçek tarımının en çok yapıldığı bölge Trakya Bölgesi’dir. İçanadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Karadeniz ve Güney Marmara Bölgeleri de  ayçiçek tarımı yapılan bölgelerdir. İç Anadolu bölgesinde sulu şartlarda, diğer bölgelerde ise kuru şartlarda (sulama yapılmadan) ayçiçek tarımı yapılmaktadır. 

Ayçiçeği tarımında tohumluğun önemi büyüktür. Üreticiler ayçiçeği tohum seçiminde birçok kriteri göz önünde bulundurmalıdır. Dikkat edilmesi gereken konular ; 

 

 • Üreticiler her yıl mutlaka sertifikalı yeni tohumluk ekmelidir. Tohumları resmi bayilerden yada resmi kurumlardan (TKK, Yağlı tohumlar veya Pancar kooperatifleri, v.b.) temin etmelidir. 
 • Temiz, yabancı ot tohumlarından ari olan, yüksek çimlenme oranına sahip ve çıkış gücü yüksek tohumlar tercih edilmelidir.
 • Orobanş (veremotu) görülen tarlalarda verim düşüklüğüne sebep olmamak için bu yabancı ota toleranslı ve son yıllarda görülen Mildiyö (köse) hastalığına karşı toleranslı ayçiçek tohumu tercih edilmelidir. 
 • Çeşidin verim potansiyeli dikkate alınmalıdır.
 • Ayçiçeği ürünü alımlarında yağ oranı yüksek çeşitlere prim ödenmektedir. Bu sebeple; yüksek yağ oranına sahip çeşitler tercih edilmelidir. 
 • Çeşidin erkenci yada geççi çeşit olup olmadığını bilinmelidir.
 • Tohumun farklı bölgelerde farklı toprak tiplerine adaptasyonu geniş olmalıdır. Bu sebeple; çeşidin toprak seçiçiliği ve toprak ayırıp ayırmadığı  bilinmelidir. 
 • Tohumun bölgenin iklim koşullarına uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kurak şartlara dayanıklı olup olmadığı dikkate alınmalıdır. 
 • Sulama yapılıyorsa, sulamaya uygun çeşitler seçilmelidir.
 • Çeşidin bölgede problem olan hastalıklara (örn. fungal hastalıklar) olan dayanıklılığına dikkat edilmelidir. 
 • Çeşidin bitkisel özellikleri bilinmelidir. Tablanın biraz eğik olması yani yere doğru bakması kuş zararını ve güneşten kaynaklanan tabla yanıklığını azaltır.
 • Çeşidin kendine döllenmesinin iyi olması; arı ve böceklerin eksik olduğu durumlarda verimin yüksek olması için mutlaka gereklidir. 
 • Çeşidin  sap sağlamlığı ve kök sitemi kuvvetli olmalıdır. Özellikle yağışlardan sonra esen aşırı rüzgarlar bitkilerde yatmalara neden olabilmektedir fakat sağlam bir sap rüzgardan aşırı düzeyde etkilenmez. 
 • Tohum torbasının kilogram ile mi yoksa tane sayısı ile mi satıldığı bilinmelidir.
 • Tercih edilen tohum şirketinin teknik destek hizmetlerinin yaygın olması, ekim sonrasında ve yetişme periyodu sırasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde kolaylık sağlayacaktır.