Ayçiçek tarımında ekim en önemli aşamalardan biridir. İyi ve yüksek verim alabilmek için ekim zamanının belirlenmesi çok önemlidir. Bölgelerimizin iklim durumu dikkate alındığında ayçiçek ekim zamanı Adana’da Şubat ortası ile Mart ayı sonu, Trakya, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerin’de genellikle Nisan ayı olup iklim şartlarına göre Mayıs ayına da sarkabilmektedir.

 

        Ayçiçeği ekimi, kuru şartlarda yapılan bir üretimde iklime bağlı olarak mümkün olduğunca erken; toprak ısısının uygun ve yeterli  olduğu dönemde yapılmalıdır. Ayçiçeğinin düzgün bir çıkışı olması  için nemli bir tohum yatağına gereksinim duyar. Çimlenlemenin iyi olabilmesi için toprak ısısı en az 8°-10° olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıktaki ekimlerde tohumların çimlenme ve çıkışı daha hızlı olur. Erken ekimler, ayçiçeğinin ilkbahar yağışlarından daha iyi yararlanmasını sağlayarak yazın çiçeklenme zamanı yüksek sıcaklıklardan kaçınmış olur. Erken ekimin diğer bir avantajı da; erken ekilen ayçiçeklerin yağ oranlarının geç ekilenlere göre daha yüksek çıkmaktadır.

 

        Tarla hazırlığı yapıldıktan sonra ekim işlemi havalı ekim mibzerleri ile olmalıdır. Ekimin yapılacağı   havalı mibzer ayarlarının iyi ve düzgün yapılması gerekmektedir. Sıra arası, sıra üzeri ve ekim derinliği ayarlanmalıdır. Bu şekilde istenilen miktarda tohum, tohum yatağına bırakılır. Verimin anahtarı olan dekardaki bitki sayısı ancak düzgün ayarlanmış bir ekim mibzeri ile mümkün olabilmektedir.

 

        Ayçiçeği ekildikten sonra en fazla 12-15 gün arasında çıkışını yapması gerekmektedir. Eğer daha uzun süre  toprak altında kalırsa yani çıkışı ne kadar geç kalırsa, tohumun o kadar fazla haşereden zarar görme ve hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Bu durum özellikle 2019 yılında Trakya Bölgesi’nde yaşanmıştır. Bu bölgede Mart ayı başlarında çok erken ekimler yapılmıştır. Toprakta yeterli sıcaklık olmadığı için tohumlar en az 3 hafta çıkış yapmamış ve kırağılar düşmüştür. Sonuç olarak; Mart ayı başlarında ekilen tohumlar hastalığa yakalandıklarından; ayçiçeği alanları bozularak yeniden ekilmek zorunda kalınmıştır.