inokulant ürün sayfası

11CFT

İnokulant

Mikrooganizmalar:

  • Lactobacillus buchneri LN40177
  • Lactobacillus casei LC32909

Özellikler:

  • Mısır silajında içerdiği Laktobacillus buchneri’nin eşsiz ırkları sayesinde esteraz enziminin silaj içersinde artmasına ve bu sayede lignin, selüloz ve hemiselüloz gibi polisakkaritlerin ayrılmasına ve kolayca sindirimine olanak sağlar.
  • Yem karıştırma vagonundaki yemin kuru madde alımının artmasını sağlar böyle işletmenin yem maliyetini azalmasına %4 katkı sağlar.
  • Gebe düveler ve laktasyonun ilk dönemindeki ineklerde vücut kondisyonunun en ideal halde olmasına katkıda bulunur.
  • İçerdiği Laktobacillus casei eşsiz ırkları sayesinde silajın hızla olgunlaşmasını, ısınmaların, küf maya, aflatoksin ve mycotoksin oluşumlarının en aza inmesi sağlar.
  • %35-45 arasındaki kuru madde içeriğine sahip silajlarda da etkin bir şekilde fermantasyon olmasını sağlar.
  • Pioneer, silaj analizlerini çiftçilerimiz için ücretsiz olarak yapmaktadır.
  • Ayrıntılı bilgi edinmek için Pioneer satış temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.
pioneer satış temsilcileri arazide

Bölgenizdeki Satış Temsilcilerimiz

Bölgenize uygun ekim sıklığı, yetiştirme teknikleri ve daha ayrıntılı bilgi edinmek için Pioneer satış temsilcilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saha Ekibi