Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Мнения на Клиенти за Рапичните Хибриди

За високостъблените хибриди рапица PT225 и PT264

Петър Байчев, земеделски производител от гр. Сливен, до сега е залагал на рапичните хибриди по Clearfield® технология. Заради много добрите отзиви на колеги, тази година е решил да засее конвенционалните хибриди PT225 и PT264

За хибрида рапица PT228

Людмил Работов, зърнопроизводител от гр. Раковски, обработва земя в землището на с. Борец, е засял основно рапица на фирма Пионер. Фермерът сподела, че въпреки неблагоприятните климатични условия в региона, очаква от PT228 добри разултати като добив и масленост.

За хибриди рапица от продуктовата линия MAXIMUS® на Пионер

Константин Стоилов, зърнопроизводител от фирма "Стоилови Агроинвест", с. Порой, обл. Бургас, обработва 13,500 дка земя, разказва за богатия си опит с рапичните хибриди на Пионер, които сее вече четири години на своите полета.

Хибриди рапица на Пионер с добиви над 500 кг/дка

По време на жътва на рапица Христо Рачев, управител на фирма "Рачев-2", гр. Павликени, обл. Плевен, споделя, че е засял и ожънал 4,500 дка от маслодайната култура и средните добиви са над 480 кг/дка.

За хибрида рапица PR44D06 от продуктовата линия MAXIMUS®

Симеон Стойков, земеделски производител от с. Деветак, обл. Бургас, разказва за опита си при отглеждане на рапични хибриди на Пионер. Фермерът възнамерява да заложи при следващ сезон на хибридите по Clearfield® технологията, за да се справи със самосевките от кориандър.

За хибриди рапица PR44D06 и PR46W29

Тодор Тодоров от ЗК в с.Козловец и Кристиян Петков, производител от общ. Генерал Тошево споделят своя опит с хибридите рапица от MAXIMUS® продуктовата линия на Пионер – какви са нейните предимства и защо те се доверяват именно на тези рапични хибриди.

За хибриди рапица от MAXIMUS® продуктовата линия и по Clearfield® технология

Илиян Недков, агроном в земеделска кооперация "Изгрев-92", с. Белица, обл. Силистра, споделя, че залага на хибридите рапица на Пионер и е много доволен от резултатите, получени от тях.

За нискостъблените хибриди рапица и хибридите по Clearfield® технология

Ангел Вукодинов, производител от гр. Съединение и Желязко Драгов, фермер от с. Тръстиково, обл. Бургас, разказват за своя опит с рапичните хибриди от MAXIMUS® продуктовата линия и тези по Clearfield® технология. „С екипа на Пионер работим отлично!" - казва Желязко Драгов.

За хибриди рапица PR44D06 и PR46W21

Тодор Моралийски, представител на ЗК, с. Гурково, обл. Добрич, разказва за своя опит с рапичните хибриди от MAXIMUS® продуктовата линия. Стопанството извежда опити с тях и през миналия сезон са получили резултати между 580 и 600 кг/дка.

344F7CCC-D04A-9E0B-CE1F-155D8A80E063