Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Нашият уникален подход

Продуктите, които създаваме и предлагаме на пазара, трябва да оправдават очакванията на нашите клиенти. DuPont Pioneer е лидерът в разработването и предлагането на продукти, които са адаптивни към конкретните условия на средата. Полевото тестване е в основата за възможността да се подбере: „Точният хибрид на точното място".
Нашият подход  „Точният хибрид на точното място" е основан на това да разбираме нашите клиенти, да предвиждаме техните потребности и да усъвършенстваме нашите познания, за да разработваме качествени продукти, които носят печалба.

Ние правим нововъведения глобално и ги разработваме локално. Постигаме това посредством нашите над 125 изследователски локации по цялото земно кълбо. Всяка една от тях е свързана с местния бизнес така, че нашата научноизследователска и развойна организация да проучва нуждите на местния производител и да работи за предоставянето на по-добри продукти на фермерите. Важно е, че ние обменяме информация от различни терени и страни. Така че това, което един наш научен работник открие в Бразилия, например, може да се използва или да се приложи за усъвършенстване на продуктите в Южните Съединени щати или в Китай.

Наука от световна класа

Още през 1920 година, нашите бизнес лидери оцениха стойността на растителното разнообразие. Те създадоха основата за това, което сега е една от най-всеобхватните, най-обстойно характеризираните  и най-разнообразните  частни колекции на генофонда в света. Този генетичен ресурс е сърцето на нашата програма за селекция на растения днес.

Eдин от примерите за напредъка  на технологиите  е приемането на методите на молекулярните маркери при разработването на продуктите и намиране на по-добри решения по отношение на качеството. Тези технологии дават възможност на нашите изследователи да произвеждат, обработват, анализират, интерпретират и докладват за повече от 2,5 милиона  наблюдения всеки ден.

Допълнителните технологии в DuPont Pioneer, предоставящи възможности,  включват:

Технология за ускорен добив  (AYT TM система) - Новото интегриране на патентована матрица от молекулярни технологии за селекция в процеса на разработването на продуктите, увеличаване на добива, редуциране на непостоянството на добива, както и подобряване предвидимостта на производителността. Системата AYT TM позволява на изследователите да сканират и идентифицират гените, които отговарят за важни характеристики и да ги включи в търговски линии като при това премахват или намаляват до минимум нежелани качества от хибридите и сортовете. 

Вятърна машина Борей - е патентована гигантска мобилна вятърна машина, която тества способността на царевичните хибриди да  издържат на силни вятърни бури, причиняващи значителна загуба на добива. Тази машина позволява на нашите изследователи да изпитват устойчивостта на растенията на интензивни ветрове.

Удвоени хаплоиди - чрез генерирането на самоопрашени линии със 100 процентна чистота само за две поколения в царевица и едно поколение в рапица, удвоените хаплоиди  съществено подобряват ефикасността на селектиране на растенията и техните качества. През 2012г. Pioneer генерира повече самоопрашени линии царевица чрез технологията на удвоени хаплоиди, отколкото ние произведохме през първите 80 години в програмата за селектиране.

Технологията на системата EnClass®, разработена от DuPont Pioneer, помага на изследователите да разберат и да прогнозират как уникални царевични хибриди ще реагират на различни природни условия. Този инструмент спомага за  използването на най-новите научни знания, с помощта, на които Pioneer решава от какви нови продукти се нуждае пазара, колко семе да произведе за своите клиенти, и къде, и при каква производствена система нашите клиенти биха се облагодетелствали от отглеждането на този нов продукт.

Селекция с помощта на маркери (СПМ) - Генетичните маркери се използват за идентифициране на присъствието на определен ген или комбинация от гени, които носят желана черта като резистентност на насекоми и болести  или на гени, които влияят на  агрономическите качества и на добива на растенията. Използвайки тази технология, Pioneer е в състояние по-ефективно да идентифицира и да разработва продукти, които носят най-голяма печалба на производителите.

ДНК секвениране - Pioneer използва най-новите налични техники за повишаване на знанията за гените и възможности за усъвършенстване на характеристиките. Информацията за секвенирането позволява на изследователите да изследват функцията на определени гени и на самия геном, спомага да усъвършенстваме селекционирането на растенията и системите за разработване на продуктите.

Фотометрия на изкласяването -  Патентована технология, която осигурява на изследователите по-задълбочено разбиране за това как хибридите и инбридите генерират добив. Тя анализира цифрови изображения на царевица, което води до изчисляване на добива и характеристики на изкласяването, които допринасят за повишаването му.

Разместване на гени - Нов подход, който оптимизира търсени характеристики чрез умножаване на ефективността  на полезните гени. Pioneer получи изключителни права върху тази революционна технология за използване в селското стопанство като придоби Verdia през юли 2004 година. 

Процес на технология за производство на семена (ТПС) - Патентован процес за производство на семена, който се очаква да увеличи значително ефикасността на производството на семената. Това  развитие  допълнително ще укрепи способността на Pioneer да бъде водещ в бранша като реагира максимално удачно на търсенето от страна на клиентите на надеждни доставки на висококачествени хибридни семена.   

Как работим

Ние работим рамо до рамо с клиентите и партньорите за разработването на нови продукти и решения за нуждите на фермерите. Един пример за тази работа са изпитванията по  Интензивно управлявано характеризиране на напредъка на продукта и обучение (IMPACTTM),  проведени в Съединените щати през 2010 година. Тези изпитвания позволяват на производителите да видят от първа ръка най-новите продукти и технологии, да участват в оценката на продукта и агрономическата работа. Чрез инвестирането в местната научноизследователска и развойна дейност IMPACT води до максимална производителност и рентабилност за производителите. Изпитванията могат да тестват между 100 и 250 потенциални продукта на всяко място, за да се определят най-добрите кандидати за приложение в практиката.

Нашата наука е силна. Подкрепена е от елитен генофонд и съвременни методи за селектиране, както и от водещи специалисти. Всичко това дава възможност за търсене и развитие на характеристики, които да осигуряват нови качества на репродуктивната биология и достигане на все по-добри резултати от реколтата. Нашата комбинация от технология и селскостопански знания превръща DuPont Pioneer в утвърден лидер на пазара.

FD8303BB-14ED-CF06-E363-3E69ED2E4FB5