Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 
                                          РАПИЦА  - ТОЧНИЯТ ХИБРИД НА ТОЧНОТО МЯСТО 
 

 

  • Високостъблена рапица - хибриди с много висок потенциал за добив, толерантни на засушаване и разпукване на шушулките.
  • MAXIMUS® хибриди - нискостъблени хибриди рапица, позволяващи бързо прибиране на полето с ниски загуби от разпиляване и по-висока печалба от декар.
  • Високостъблени хибриди рапица по Clearfield® технология за заплевелени полета - отличен контрол на широколистни и житни плевели, включително от сем. Кръстоцветни. Високодобивните характеристики на хибридите на Пионер, с доказано високи нива на толерантност към препарата, дава възможност за бързо да преодоляване на стреса от третирането и в последствие достигане на максимални добиви.

 

За да изберете точния хибрид рапица за Вашето поле,  кликнете тук>

За повече агрономическа информация при отглеждане на рапица, кликнете тук>  

 

B43FA28C-112B-0DFB-5202-05A2BC0EC46D