Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 
 

 

Рапичната култура е много чувствителна на плевели. Съчетанието на високодобивните характеристики на хибридите на Пионер, с високо съдържание на масло, които в същото време притежават много добра толерантност към биотични и абиотични стресови фактори за по-лесно отглеждане на културата, с възможността, която дава Clearfield® технологията те да бъдат отглеждани и на заплевелени полета, дават на производителите още една възможност за постигане на висока печалба и конкурентно земеделие при рапицата.

През 2011 година Пионер беше първата компания, която предложи на фермерите хибриди маслодайна рапица по Clearfield® технология. Тази система предлага оптимален контрол над плевелите и по-голяма гъвкавост при пръскане при проблематични полета, което рефлектира положително върху добива и качеството на продукцията.

За сезон 2017 на разположение на българските фермери са хибридите зимна маслодайна рапица по Clearfield® технология PT200CL и PT228CL.

С какво се отличават рапичните хибриди на Пионер по Clearfield® технология? Те имат голям добивен потенциал и високи нива на толерантност към препарата, доказани с многогодишни опити,  което им дава възможност бързо да преодолеят стреса от въздействието на химикала и в последствие да достигнат максимални резултати.

 

 

  • Възможно най-широкоспектърният хербицид  за контрол на плевелите

Въпреки че, рапицата е растение, което се справя с плевелите, то това не се отнася за ранните стадии на вегетацията, при които растението е най-чувствително на тяхното влияние. През есента, ранният етап от развитието на културата, високото ниво на наличие на заплевеленост може да причини сериозни проблеми на посева като му отнеме така важните светлина и вода, което не позволява на растенията да се подготвят добре за продължителния зимен период и респективно се увеличава риска от загуби на такива.

  • Разрешава проблема с кръстоцветните плевели, които са особено проблематични при рапицата

Голяма група от проблемните плевели за рапицата са многогодишните кръстоцветни, които са от същото семейство като рапицата: Sinapis arvensis (дива горчица), Descurainia sophia (войничица), Thlaspi arvensis (торбичка) и Raphanus raphanistrum (дива рапица). Clearfield® технологията контролира точно тази група плевели, които са най-опасни за рапичната култура.

  • Голям прозорец за прилагането на хербицида

Най-оптималното време за прилагането на хербицида се определя от етапа на развитие на плевелите, не този на рапицата. Следователно най-подходящият момент за пръскане е, когато плевелите са между 2-ри и 4-ти същински лист. По това време рапицата има от 2 до 8 листа. В тази ситуация прозорецът за прилагане е около 4 седмици и зависи от развитието на плевелите. Тази гъвкавост е изключително важна, за да може борбата с плевелите да се проведе по най-ефикасния начин.

  • Полета, чисти от плевели – предпоставка за по-чиста продукция и високи добиви

Чрез ранната борба с плевелите през есента се постигат подходящи условия за оптимално развитие на растението. Това означава, че рапичното растение ще усвои напълно торовете, които са приложени и ще е по-издръжливо на зимните условия.

 

 

Можем да заключим, че Clearfield® технологията приложена при рапицата, подсигурява добър контрол както на житни, така и на кръстоцветни плевели. Освен това, гарантира гъвкавост при прилагането в зависимост от времето, почвените условия, безопасността на културата и икономия на ресурсите. В комбинация с високодобивните характеристики на хибридите на Пионер и по-добрата им толерантност към стресови фактори, тези хибриди защитават инвестициите на фермерите като им предоставят чисти от плевели полета, високи и стабилни добиви.

 

34BC1705-74EB-D3F1-7AF7-FB7CA3E7B3E2