Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 
 

Всяка година ДюПон Пионер извежда голям брой парцелни и демонстрационни опити, където изпитва при реални полски условия в различни държави, при различни климатични условия, голям брой нови хибриди рапица като ги сравнява с утвърдени собствени и най-добри конкурентни хибриди.

На базата от получените резултати от няколкогодишно изпитване хибридите показали най-добри и най-стабилни резултати през целия период на тестване се предлагат за внедряване в практиката.

За новия сезон 2018 - 2019 ДюПон Пионер няма да „изневери“ на традицията и ще предложи ново поколение високодобивни хибриди рапица както в конвенционалната, така и в Clearfield® технологиите, които се отличават с подобрени качествени параметри спрямо вече внедрените в практиката хибриди.

И така, след внедряването на вече доказали се хибриди рапица като РТ264, за идващия нов сезон 2018 - 2019 ДюПон Пионер предлага ново поколение хибриди рапица едновременно както в конвенционалната, така и в Clearfield® технологията.

В конвенционалната технология предложенията са два нови хибрида – РТ271 и РТ275.

С какво се отличават тези два нови хибрида от досега внедрените наши хибриди в практиката?

 • Нова генетика хибриди от ново поколение
 • С по-висок и стабилен добивен потенциал
 • С подобрена устойчивост на различни климатични фактори и важни болести

 

В Clearfield® технологията предложението е един нов хибрид – РТ279CL.

Какви са качествените предимства на този хибрид от досега внедрените хибриди на Пионер в практиката?

 • Нова генетика ранен хибрид от ново поколение
 • С най-високия възможен добивен потенциал измежду Clearfield® хибридите на Пионер
 • С подобрена устойчивост на най-важната болест по рапицата – Фома
 • Висок и стабилен добивен потенциал (при спазване технологията на отглеждане)
 • Голямо разнообразие от хибриди според:

  • Зрелост – ранни, средноранни, среднокъсни
  • Толерантност към климатични условия – за сухи, стресови и нормални условия, по-ниски температури и т.н.
  • Технология на отглеждане – конвенционална и Clearfield® технология
  • Хабитуса/ височината на растенията – високостъблени и нискостъблени Pioneer MAXIMUS® хибриди
  • Срокове на сеитба – за ранна сеитба, за късна сеитба
 • Единствено ДюПон Пионер до момента предлага нискостъблени хибриди от Pioneer MAXIMUS® продуктовата линия, които са със следните практически ползи при отглеждане
   
  • Позволява ранна сеитба – разстлана розетка и вегетационен връх под почвената повърхност
  • Подобрена гарнираност на посева
  • По-нисък и по-стабилен хабитус/ височина – не полягат/ толерантни на полягане - повишена устойчивост на полягане
  • По-бърза и по-лесна жътва на посева
  • По-лесна жътва и по-малко вегетативна маса минава през вършачния апарат на комбайна
  • Почти без загуба на зърно по време на жътва
  • Повишена устойчивост на засушаване
  • Много по-добра студоустойчивост
  • Подходящи както за ранна, така и за по-късна сеитба
  • Регулатори на растежа може да се използват само за повишаване на студоустойчивостта и/ или контрол на болести
  • По-малък брой третирания (регулатори на растежа може да не се използват за скъсяване на стъблото)
 • Мощно развита коренова система, спомагаща за нормално развитие на растенията, както наесен, така и напролет
 • Хибридите са самоопрашващи, при което се постига максималния добивен потенциал и се елиминира рискът от намаляване/ редукция на опрашването на цветовете (което е проблем при кръстосаноопрашващите се хибриди)
 • Всички хибриди рапица на Пионер са с напълно възстановена фертилност, селекционирани са на базата на ОGU-INRA технологията от институт INRA, Франция
 • Хибриди подходящи за:
   
  • Различни климатични условия
  • Различни почвени типове
  • За Северна и/ или Южна България
 • С потенциал да образуват по-голям брой разклонения с едри и пълни със семена шушулки
 • Шушулките са здрави и с повишена устойчивост на преждевременно разпукване
 • Едновременно и равномерно узряване на шушулките
 • Равномерно изпускане на влагата от цялото стъбло
 • Толерантност към икономически важни болести (за всеки хибрид е специфично, което е описано в характеристиката му)
 • Високо маслено съдържание (особено при нискостъблените хибриди от Pioneer MAXIMUS® продуктовата линия)
 • Съдържание на ерукова киселина – 0%
 • Съдържанието на глюкозинолати е под 15 мmol/g шрот
 • Два милиона кълняеми семена
 • Една торба за повече декари (средно 30% повече площ покрива от торба с 1,5 милиона семена)
08A49DAF-562F-FD36-E050-EB4614DF38AB