Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 
 

 
ЗАЩО MAXIMUS® ХИБРИДИТЕ РАПИЦА НА ПИОНЕР СА НАЙ-РЕНТАБИЛНИ И НОСЯТ НАЙ-ВИСОКА ПЕЧАЛБА

Д-р Ласло Пюкович, Мениджър Оптимизация на продажбите към ДюПон ПИОНЕР

Производителите на рапица имат възможността да използват маслодайните рапични хибриди MAXIMUS® на ДюПон ПИОНЕР от 2006 година. Сред най-добре познатите им качества са ниската височина на растението, улеснените растителнозащитни мероприятия при културата, генетичната им способност за разклоняване и бавното, но продължително развитие през есента, което позволява достигане на оптимална степен на развитие преди зимата без използването на растежни регулатори. Най-силното качество на маслодайните рапични хибриди MAXIMUS® е тяхната по-бърза жътва с по-малки загуби от добива.

За сезон 2017 на разположение на бългaрските фермери са хибридите зимна маслодайна рапица от MAXIMUS® продуктовата линия на Пионер PR44D06, PX113 и PX125CL, като последният е нов и е по Clearfield® технология, което дава възможност да се отглежда при силно заплевелени площи.

Произход

Със сериозната работа на селекционерите и решението от 1996 година ресурсите да се насочат  към отглеждането на рапични хибриди, ПИОНЕР предложи през 2004 година висококонкурентни маслодайни рапични хибриди. Още на този ранен етап ние разбрахме, че значителен прогрес в селекцията са нискостъблените хибриди с високи добиви. Правилното решение беше, че това направление трябва да бъде разграничено от конкурентните хибриди, налични на пазара. И ние направихме това с марката MAXIMUS® - търговското наименование за уникалната рапица нискостъблени хибриди на ДюПон ПИОНЕР.

 

  •  Защита срещу прерастване през есента

След сеитба хибридите MAXIMUS® започват да се развиват бавно и стабилно. Рискът от прерастване преди зимата е малък, тъй като те не се издължават и се развиват разпростряно с вегетационен връх близо до земята. Това гарантира тяхната зимоустойчивост. Поради тази характерност на растежа, хибридите MAXIMUS® могат да бъдат засяти в самото начало на оптималния период за засяване, без значителен риск. Въпросът, който възниква е дали трябва да се прилагат растежни регулатори през есента при тези хибриди. Отговорът е „да“, тъй като растежните регулатори не само забавят издължаването на стъблото, но също така повишават зимоустойчивостта и благодарение на тяхното фунгицидно действие те защитават растенията от заболявания, възникващи през есента.

  • Способност за интензивно разклоняване

В хибридите MAXIMUS® генетично е заложена забележителна способност за разклоняване дори и без прилагането на растежни регулатори. Експерименталните факти показват, че 85% от добивите при рапицата се получават именно от разклоненията, а от основата на растенията добивът е само 15%. Тъй като разклоненията на хибридите MAXIMUS® са значителна част от свода на растенията, то това е и една от основните причини за по-високите добиви, които се получават от тези хибриди.

  • Отлична устойчивост на полягане

В повечето случаи маслодайната рапица MAXIMUS® започва разклоняване близо до земята. Височината на растението е между 120 и 140 см при среден растеж и в зависимост от метеорологичните условия, като тази височина се поддържа и при условия на засушаване, докато високите хибриди губят от нея по време на сухи периоди. Поради този факт, ключово предимство на маслодайните рапични хибриди MAXIMUS® е тяхната отлична устойчивост на полягане - не могат да бъдат видяни посеви с полегнала рапица от тази продуктова линия.

  • По-опростена и по-лесна за прилагане растителна защита

Маслодайната рапица изисква интензивна растителна защита, в противен случай добивът е възможно да намалее значително при нападение от вредители. Прилагането на тези мероприятия при високата маслодайна рапица често е предизвикателство, поради нейната височина от 160 – 180 см, дори и пръскачки с висока проходимост могат да причинят сериозно увреждане. При значително по-ниските хибриди MAXIMUS® преминаването на пръскачката е по-лесно и щадящо растенията.

  • Икономично прибиране

Едни от най-големите предимства на тези хибриди могат да се видят осезаемо по време на прибиране на реколтата. Маслодайните рапични хибриди MAXIMUS® се жънат по-бързо, икономически по-ефективно и с по-малко загуби, отколкото традиционните високи хибриди.

Тези ползи са били измерени в две последователни години от независима германска експертна компания (Feiffer Consult). В процеса на измерване, предимствата на MAXIMUS® са доказани в няколко специфични направления:

  • повишена производителност на комбайните
  • спестено гориво
  • по-ниски загуби при жътва
  • по-високи добиви
 
EBCFF555-E171-DB7B-0515-DF5082464631