Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

PT225

 

  • Зимна рапица „00".
  • Предлага максимален добив при много високо маслено съдържание.
  • Подходящ за късна сеитба - много бърз старт на развитие през есента.
  • Повишена толерантност спрямо икономически важните болести.
  • Много добра зимоустойчивост.
 
4B75F840-461D-3234-07CF-64B762F73E26