Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

PR44W29

 
  • Зимна рапица "00".
  • Средно висок хибрид в ранната група.
  • Отлично представяне в системата от опити на Пионер в Източна Европа.

 

          Препоръки за ползване:

  • Подходящ за полета, където се търси максимален потенциал за добив при рапицата, с възможност за средна до    среднокъсна сеитба.

 

CAD3A64F-D2E3-0A1F-F390-1FBCD71CF301