Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P8567

 
  • Максимално добре оползотворява зимното влагозапасяване.
  • Дава възможност за получаване на по-високи добиви, поради големия генетичен потенциал, който притежава.
  • Бързо изпускане на влагата.
  • ∑ t° до физиологична зрелост - 1120°С.

            
            Препоръки за ползване:

  • Като втора култура за Южна България.
  • За райони с недостатъчно валежи през втората половина на вегетацията.
  • За ранно производство на зърно.

 

 

334F85EA-EF1C-E1E1-4779-259AFD8DED57