Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P8816

 

  • Ранен хибрид за производство на зърно с много добри агрономически характеристики.
  • P8816 показа най-високите добиви в групата FAO300 при изпитването в нашите опитни полета за разработване на нови продукти.
  • Добра толерантност към ниски температури.
  • Подходящ за много ранно прибиране. Добър избор и за късна сеитба.
  • Σ t° до физиологична зрелост - 1109°С.


        Препоръки за ползване:

  • За втора култура.
  • За сигурен добив при силен стрес от суша при неполивни условия.
 
3AD45A8D-EFEE-3C00-C910-E08BBAC8938E