Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P9074

        
         Ранен хибрид с висок потенциал за добив.

  • Високодобивен хибрид.
  • Понася добре висока температура във фазите на цъфтеж и наливане на зърното.
  • Много добра устойчивост на полягане.
  • Добър фитосанитарен профил.
  • ∑ t° до физиологична зрелост - 1167°С.

 

          Препоръки за ползване:

  • Подходящ за райони със силно изразено засушаване в периода на цъфтеж.

 

 

31A20137-FF8A-7B61-A393-E1811D324CB5