Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P9415

 

  • Бързо отдаване на влага след физиологична зрелост.
  • Притежава изключително добра устойчивост на засушаване.
  • Отличен фитосанитарен профил.
  • Мощна коренова система.
  • Σ t° до физиологична зрелост - 1190°С.


        Препоръки за ползване:

  • Подходящ за интензивно производство на царевица за зърно.
204A9AE8-2EE3-FF6A-3B98-82A35F0A36CD