Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P9537

 
  • Високодобивен хибрид с отлични агрономически характеристики.
  • Подходящ за ранна сеитба.
  • Отлична сухоустойчивост.
  • Много добра толерантност към северен листен пригор.
  • Отлично съотношение височина на растението/ височина на залагане на кочана.
  • Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане.
  • ∑ t° до физиологична зрелост - 1202°С.

          

         Препоръка за ползване:

  • Подходящ за производство на царевица за зърно и силаж втора култура.

 

 
AD557263-1C77-6131-67A2-CA2BBE55F55D