Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P9578

 

  • Добре компенсира ниска гъстота.
  • Отделя бързо влагата след физиологична зрелост.
  • Висока толерантност към цветна главня.
  • ∑ t° до физиологична зрелост - 1178°С.


          Препоръки за ползване:

  • Много подходящ за полета с изразен воден дефицит през вегетацията.
  • Да се включва в сортовата структура със среднокъсни хибриди.

 

 

F03E6EFA-E871-A372-E41B-BB6E9D5B3C33