Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P9721

 
  • Според отзиви от фермери e много успешен хибрид за производство на зърно.
  • С привлекателен външен вид на полето.
  • От гледна точка на продължителност на вегетацията е средноранен, позициониран в началото на FAO 400.
  • Високодобивен, с ранно развитие, което го прави подходящ за ранна сеитба.
  • Добра устойчивост на засушаване. Запазва продължително време зелена листната маса.
  • Σ t° до физиологична зрелост - 1213°С.

 

          Препоръки за ползване:

  • За максимален добив в група 400 по ФАО при поливни и неполивни условия.

 

 

07E081AE-62D3-3749-D734-8B00A772E6B5