Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P1114

 
  • Хибрид с отличен потенциал за добив на зърно и силаж, при оптимални и стресови условия.
  • Много добра толерантност към засушаване.
  • Staygreen ефект - много важна характеристика при силажното направление.
  • ∑ t° до физиологична зрелост - 1364°С.

 

          Препоръки за ползване:

  • За производство на биогаз.
  • За производство на силаж.
  • За максимален добив на зърно при интензивно земеделие.

 

 

3EEF40C1-3269-3381-8A2B-60ABCC89F144