Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

PR35F38

 
  • Хибрид, отличаващ се с висок потенциал за добив и добри агрономически показатели.
  • Способността му да пониква при стресови условия го прави широко адаптивен.
  • ∑ t° до физиологична зрелост - 1306°С.

 

          Препоръки за ползване:

  • За производство на биоетанол.
  • Подходящ за много ранна сеитба.
  • За райони с изразено засушаване в началото на вегетацията.

 

 

E275978A-63D2-6D0E-27DC-B68EE0AF2A6C