Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P1063

 

  • Хибрид с отличен потенциал за добив на зърно и силаж при оптимални и стресови условия.
  • Добро покритие на кочана от обвивните листа.
  • Формира голям кочан при благоприятни условия.
  • Изключително високо енергийно съдържание в силажа, дължащо се на големия брой зърна в кочана.
  • „Staygreen”, много важна характеристика при силажното направление
  • Σ t° до физиологична зрелост - 1387°С.


        Препоръки за ползване:

  • За производство на биогаз.
  • За силаж.
  • При отглеждане за силаж посевната норма да се завиши с 15%.
A7ADC338-7E1E-399F-718A-20F59E53D067