Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P9363

 

  • Ранен хибрид за производство на зърно в средата на група ФAO 300.
  • Много добра сухоустойчивост.
  • Подходящ за ранна сеитба.
  • Силно развита коренова система.
  • Стабилен добив при различни климатични условия
  • Σ t° до физиологична зрелост - 1155°С.


        Препоръки за ползване:

  • Подходящ за райони със силно изразено засушаване в периода на цъфтеж.
A94F4D41-8E30-F952-43A4-9648E2169CB3